ТИНА 2 ООД - ЗА НАС

Фирмата е създадена през 1990 година, една от първите занимаваща се с търговия на железария и строителни материали. Бързо придобила известност поради това, че е семейна фирма и поддържа конкурентни цени.

Последващото и развитие прераства в откриването на бетонов център. Закупува се специализирана техника и оборудване.Произвежда и предлага на пазара висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водонепропусклив бетон, водоплътен бетон, мразоустойчив бетон, замазка, цименто-пясъчнен разтвор, варови разтвори, инертни материали, пясък, чакъл, филц, вар и др.Всички материали за производството са от доказани доставчици с необходимите сертификати.

Бетоновите смеси се приготвят в модерен бетонов възел. Това дава гаранция за точно спазване на рецептите, като количествата на материалите-цимент, пясък и т.н. са точно претеглени.

През 2006г е въведена и сертифицирана система за управление на качеството.

Лоялността към клиенти и доставчици осигурява стабилност на пазара. Фирмата продължава да се развива въпреки трудното икономическо положение на страната и устоява принципите си.