Tел.: 0431 6 50 27  Адрес: гр. Казанлък "Индустриална зона"

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ
 

КОНСИСТЕНЦИЯ

S1 S2  S3
БЕТОН клас B 7.5 (C6/8) X X  
БЕТОН клас B 12.5 (C10/12) X X  
БЕТОН клас B 15 (C12/15) X X  
БЕТОН клас B 15 БП (C12/15)     X
БЕТОН клас B 20 (C16/20) X X  
БЕТОН клас B 20 БП (C16/20)     X
БЕТОН клас B 25 (C20/25)  X  X  
БЕТОН клас B 25 БП (C20/25)      X
БЕТОН клас B 30 (C25/30) X X  
БЕТОН клас B 30 БП (C25/30)      X
БЕТОН клас B 35 (C28/35) X X  
БЕТОН клас B 35 БП (C28/35)     X
Циментово-пясъчен разтвор CT-C35-F4 /1:1/   
Циментово-пясъчен разтвор CT-C30-F4 /1:2/   
Циментово-пясъчен разтвор CT-C25-F4 /1:3/   
Циментово-пясъчен разтвор CT-C20-F4 /1:4/   
Варов разтвор 1:2   
Пясък Марица   
Пясък Тунджа   
Баластра   
Филц   
Фракция   
Отсевки   
Добавки:   
Против замръзване   
За ускорено втърдяване   
Фибри полипропиленови   
Метални фибри   

Tел.: 0431 6 50 27  Адрес: гр. Казанлък "Индусриална зона"