ППР ЧАСТИ

НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ
2103500 ППР АДАПТОР ЗА АЛТРЪБА-Ф16Х2
2103501 ППР АДАПТОР ЗА АЛТРЪБА-Ф18Х2
2103502 ППР АДАПТОР ЗА АЛТРЪБА-Ф20Х2
2103503 АДАПТОР АЛ.ТРЪБА Ф16Х2 ЕМЕТИ
2103504 АДАПТОР ЗА АЛ.ТРЪБАФ20Х2 ЕМЕТИ
2103510 ППР В-Л АВТОМ.ЗА ДОПЪЛВ. MG111
2103511 ППР В-Л АВТОМ.ЗА ДОПЪЛВ. MG113
2103512 ППР В-Л АВТОМ.ЗА ДОПЪЛВАНЕ REG
2103513 ППР РАД.В-Л Т.ГЛ.И АД.ПРАВ 1/2
2103514 ППР РАД.В-Л Т.ГЛ.И АД.ЪГ. 1/2
2103515 ППР РАД.В-Л ЪГЛОВ ЗА АДАП.1/2
2103516 ППР РАД. В-Л ЪГ.ЗА ТЕРМ.ГЛ.1/2
2103517 ППР ВРЪЗКА КОЛЯНО 16*16
2103518 ППР ВРЪЗ.КОЛЯНО ЖЕНСКО 16*1/2
2103519 ППР ВРЪЗ.КОЛЯНО МЪЖКО 16*1/2
2103520 ППР ВРЪЗКА ТРОЙНИК 16*16*16
2103521 ППР ВР. АЛТР ТРОЙНИК16Х16Х2 ИТ
2103522 ППР ВРЪЗ.ТРОЙНИК МЪЖКИ 16*1/2
2103523 ППР ВРЪЗКА ПРАВА 16*16
2103524 ППР ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА 16*1/2
2103525 ППР ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА 18*3/4
2103526 ППР ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА 20*3/4
2103527 ППР ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА 16*1/2
2103528 ППР ВР.НПФ АЛТР ПРАВА М16Х2 ИТ
2103529 ППР ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА 18*3/4
2103530 ППР ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА 20*3/4
2103531 ППР ВРЪЗ.ТРОЙНИК ЖЕНСКИ 16*1/2
2103537 ППР ДГ МЗВ 20Х1Х2
2103538 ППР ДГ МЗД 50Х6Х4
2103539 ППР ДГ ПР. МЗВ 20Х3Х4
2103540 ППР ДГ ПР. МЗВ 25Х1Х2
2103541 ППР ДГ ПР. МЗВ 25Х3Х4
2103542 ППР ДГ ПР. МЗВ 32Х1
2103543 ППР ДГ ПР.МЗВ 32Х3Х4
2103544 ППР ДГ ПР.МЗВ 40Х5Х4
2103545 ППР ДГ ПР.МЗВ 50Х6Х4
2103546 ППР ДГ ПР.МЗВ 63Х2
2103547 ППР ДГ ПР.МЗД 20Х1Х2
2103548 ППР ДГ ПР.МЗД 20Х3Х4
2103549 ППР ДГ ПР.МЗД 25Х1Х2
2103550 ППР ДГ ПР.МЗД 25Х3Х4
2103551 ППР ДГ ПР.МЗД 32Х1
2103552 ППР ДГ ПР.МЗД 32Х3Х4
2103553 ППР ДГ ПР.МЗД 40Х5Х4
2103554 ППР ДГ ПР.МЗД 63Х2
2103555 ППР ДГ ПР.С ХОЛ.ГАЙКА 20Х1Х2
2103556 ППР ДГ ПР.МЗД 50Х6Х4
2103562 ППР ЗАВ.АПАРАТ-ПЛОСЪК 850В
2103563 ППР ЗАВ.МУФА Ф 20
2103564 ППР ЗАВ.МУФА Ф20-ПЛОСКА
2103565 ППР ЗАВ.МУФА Ф25
2103566 ППР ЗАВ.МУФА Ф25-ПЛОСКА
2103567 ППР ЗАВ.МУФА Ф 32
2103568 ППР ЗАВ.МУФА Ф32-ПЛОСКА
2103569 ППР ЗАВ.МУФА Ф40
2103570 ППР ЗАВ.МУФА Ф 50
2103571 ППР ЗАВ.МУФА Ф50 - ПЛОСКА
2103572 ППР ЗАВ.МУФА Ф63
2103573 ППР ЗАВ. МУФА Ф63 - ПЛОСКА
2103578 ППР ИЗОЛАЦИЯ 18Х6
2103579 ППР ИЗОЛАЦИЯ 22Х6
2103580 ППР ИЗОЛАЦИЯ 22Х9
2103581 ППР ИЗОЛАЦИЯ 28Х6
2103582 ППР ИЗОЛАЦИЯ 28Х13
2103583 ППР ИЗОЛАЦИЯ 35Х6
2103584 ППР ИЗОЛАЦИЯ 35Х13
2103585 ППР ИЗОЛАЦИЯ 42Х9
2103586 ППР ИЗОЛАЦИЯ 49Х13
2103587 ППР ИЗОЛАЦИЯ 52Х9
2103588 ППР ИЗОЛАЦИЯ 54Х9
2103589 ППР ИЗОЛАЦИЯ 65Х9
2103590 ППР ИЗОЛАЦИЯ 76Х13
2103591 ППР ИЗОЛАЦИЯ 64Х19
2103596 ППР КАПА Ф 20
2103597 ППР КАПА Ф 25
2103598 ППР КАПА Ф 32
2103599 ППР КАПА Ф 40
2103600 ППР КАПА Ф 50
2103601 ППР КАПА Ф 63
2103602 ППР КОЛЕКТОР ПРОФ.С 2 ГН.1
2103603 ППР КОЛЕКТОР ПРОФ.С 3 ГН.1
2103604 ППР КОЛЕКТОР ПРОФ.С 4 ГН.1
2103605 ППР КОЛЕКТОР ПРОФ.С 5 ГН.1
2103606 ППР КОЛЕКТОР ПРОФ. С 6 ГН.1
2103607 ППР КОЛЕКТОРНА КУТИЯ 600
2103608 ППР КОЛЯНО 45 Ф 16
2103609 ППР КОЛЯНО 45 Ф 20
2103610 ППР КОЛЯНО 45 Ф 25
2103611 ППР КОЛЯНО 45 Ф 32
2103612 ППР КОЛЯНО 45 Ф 40
2103613 ППР КОЛЯНО 45 Ф 50
2103614 ППР КОЛЯНО 45 Ф 63
2103615 ППР КОЛЯНО 90 МЗВ 20Х1Х2
2103616 ППР КОЛЯНО 90 МЗВ 20Х3Х4
2103617 ППР КОЛЯНО 90 МЗВ 25Х1Х2
2103618 ППР КОЛЯНО 90 МЗВ 25Х3Х4
2103619 ППР КОЛЯНО 90 МЗВ 32Х3/4
2103620 ППР КОЛЯНО 90 МЗВ 32Х1
2103621 ППР КОЛЯНО 90 МЗД 20Х1Х2
2103622 ППР КОЛЯНО 90 МЗД 20Х3Х4
2103623 ППР КОЛЯНО 90 МЗД 25Х1Х2
2103624 ППР КОЛЯНО 90 МЗД 25Х3Х4
2103625 ППР КОЛЯНО 90 МЗД 32Х3/4
2103626 ППР КОЛЯНО 90 МЗД 32Х1
2103627 ППР КОЛЯНО ДВУСТРАННО-ТЯЛО
2103628 ППР КОЛЯНО ЖЕНСКО-ТЯЛО 1Х2
2103629 ППР КОЛЯНО МЪЖКО-ТЯЛО 1Х2
2103630 ППР КОЛЯНО С ХОЛ.ГАЙКА 20Х1Х2
2103631 ППР КОЛЯНО Ф 16
2103632 ППР КОЛЯНО Ф 20
2103633 ППР КОЛЯНО Ф 25
2103634 ППР КОЛЯНО Ф 32
2103635 ППР КОЛЯНО Ф 40
2103636 ППР КОЛЯНО Ф 50
2103637 ППР КОЛЯНО Ф 63
2103638 ППР КОЛЯНО-НИПЕЛ Ф 20
2103639 ППР КОМПЕНСАТОР Ф 20
2103640 ППР КОМПЕНСАТОР Ф 25
2103641 ППР КОМПЕНСАТОР Ф 32
2103642 ППР КОНЗОЛА РАДИАТ,ЪГЛОВА
2103643 ППР КРАН С ИЗПР,Ф 25
2103644 ППР КРАН С ИЗПР, Ф 32
2103645 ППР КРАН С ИЗПР, Ф 40
2103646 ППР КРАН С ИЗПР. Ф 50
2103647 ППР КРАН С ИЗПР. Ф 63
2103648 ППР КРАН СПИР, Ф 20
2103649 ППР КРАН СПИР. Ф 20 С ИЗПР,
2103650 ППР КРАН СПИР. Ф 25
2103651 ППР КРАН СПИР. Ф 32
2103652 ППР КРАН СПИР. Ф 40
2103653 ППР КРАН СПИР. Ф 63
2103654 ППР КРАН СПИР.Ф 63 С ИЗПР,
2103655 ППР КРАН СФ,РАЗГЛ, Ф 20
2103656 ППР КРАН СФ,РАЗГЛ. Ф 25
2103657 ППР КРАН СФ. С ИЗПР. Ф 20
2103658 ППР КРАН СФ. С ИЗПР. Ф 25
2103659 ППР КРАН СФ. С ИЗПР. Ф 32
2103660 ППР КРАН СФ. С ИЗПР. Ф 50
2103661 ППР КРАН СФ. С ИЗПР. Ф 63
2103662 ППР КРАН СФЕР. Ф 20
2103663 ППР КРАН СФЕР.Ф 20 РАЗГЛ,
2103664 ППР КРАН СФЕР. Ф 25
2103665 ППР КРАН СФЕР. Ф25 РАЗГЛ,
2103666 ППР КРАН СФЕР. Ф 32
2103667 ППР КРАН СФЕР. Ф40 С ИЗПР,
2103668 ППР КРАН СФЕРИЧЕН Ф 40
2103669 ППР КРАН СФЕРИЧЕН Ф 50
2103670 ППР КРАН СФЕРИЧЕН Ф 63
2103671 ППР КУФАР
2103672 ППР КУФАР КОМПЛЕКТ
2103673 ППР КУФАР К-Т МИНИ 650 W
2103679 ППР МАШИНА ЗА ЗАВ.Р 4 А-КРЪГ
2103680 ППР МУФА Ф 16
2103681 ППР МУФА Ф 20
2103682 ППР МУФА Ф 25
2103683 ППР МУФА Ф 32
2103684 ППР МУФА Ф 40
2103685 ППР МУФА Ф 50
2103686 ППР МУФА Ф 63
2103692 ППР НИПЕЛ РАДИАТОРЕН 1*
2103693 ППР НОЖИЦА Г
2103694 ППР НОЖИЦА ДО Ф 42
2103700 ППР ОСТРИЛКА Ф 20-25
2103701 ППР ОСТРИЛКА Ф 32-40
2103702 ППР КОМПЕНСАТОР PN20 Ф40
2103707 ППР ПРАВА ДВУСТРАННА-ТЯЛО
2103708 ППР ПРАВА ЖЕНСКА-ТЯЛО 1Х2
2103709 ППР ПРАВА МЪЖКА-ТЯЛО 1Х2
2103710 ППР ПРЕХВ.ДЪГА Ф 20Х16
2103711 ППР ПРЕХВ.ДЪГА Ф 20Х20
2103712 ППР ПРЕХВ.ДЪГА Ф 25Х16
2103713 ППР ПРЕХВ.ДЪГА Ф 25Х20
2103714 ППР ПРЕХВ.ДЪГА Ф 32Х16
2103715 ППР ПРЕХВ.ДЪГА Ф 32Х20
2103716 ППР ПРОТИВ.КРАН СК 2
2103722 ППР РАД.В.Л ПРАВ ЗА АДАП.1/2
2103723 ППР РАД.В-Л ПР.ЗА ТЕРМ.ГЛ.1/2
2103724 ППР Р.ГЛИДЕР ГЛОБАЛ MIX Н500
2103725 ППР РАД.ВЕНТИЛ ПРАВ ЗА АД.К-Т
2103726 ППР РАД.В-Л СЕКР.ПРАВ-АДАП,1/2
2103727 ППР РАД.В-Л СЕКР.ЪГЛ.-АДАП.1/2
2103728 ППР РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 18 Л
2103729 ППР РЕД.МУФА 20-32
2103730 ППР РЕД.МУФА 25-20
2103731 ППР РЕД.МУФА 32-20
2103732 ППР РЕД.МУФА 32-25
2103733 ППР РЕД.МУФА 40-32
2103734 ППР РЕД.МУФА 50-40
2103735 ППР РЕД.ТРОЙНИК 20-25-20
2103736 ППР РЕД.ТРОЙНИК 25-20-25
2103737 ППР РЕД.ТРОЙНИК 25-25-20
2103738 ППР РЕД.ТРОЙНИК 32-20-20
2103739 ППР РЕД.ТРОЙНИК 32-20-32
2103740 ППР РЕД.ТРОЙНИК 32-25-32
2103741 ППР РЕД.ТРОЙНИК 32-40-32
2103742 ППР РЕД.ТРОЙНИК 40-20-40
2103743 ППР РЕД.ТРОЙНИК 40-25-40
2103744 ППР РЕД.ТРОЙНИК 40-32-40
2103745 ППР РЕД.ТРОЙНИК 50-32-50
2103746 ППР РЕД.ТРОЙНИК 50-40-50
2103747 ППР РЕД.ТРОЙНИК 63-32-63
2103748 ППР РЕД.ТРОЙНИК 63-50-63
2103749 ППР РЕДУКТИВ 20-16
2103750 ППР РЕДУКТИВ 25-20
2103751 ППР РЕДУКТИВ 32-20
2103752 ППР РЕДУКТИВ 32-25
2103753 ППР РЕДУКТИВ 40-20
2103754 ППР РЕДУКТИВ 40-25
2103755 ППР РЕДУКТИВ 40-32
2103756 ППР РЕДУКТИВ 50-32
2103757 ППР РЕДУКТИВ 50-40
2103758 ППР РЕДУКТИВ 63-32
2103759 ППР РЕДУКТИВ 63-40
2103760 ППР РЕДУКТИВ 63-50
2103761 ППР РЕДУКТИВ 75-63
2103766 ППР СКОБА ЗА ПЛ.МРЕЖА-ВИММ
2103767 ППР СКОБА ДВОЙНА Ф 20
2103768 ППР СКОБА ДВОЙНА Ф 25
2103769 ППР СКОБА ЕДИН.Ф 20
2103770 ППР СКОБА ЕДИН.Ф 25
2103771 ППР СКОБА ЕДИН.Ф 32
2103772 ППР СКОБА ЕДИН.Ф 40
2103773 ППР СКОБА ЕДИН.Ф 50
2103774 ППР СКОБА ЗА ИЗОЛАЦИЯ-ВСИ-Ч
2103775 ППР СКОБА Ф 16 ДВОЙНА
2103776 ППР СКОБА Ф 16 ЕДИН,
2103777 ППР СТ,КОЛ.МЗД 20Х1Х2
2103778 ППР СТ.КОЛ.МЗД 25Х1Х2
2103779 ППР СТ.КОЛ.МЗД 25Х3Х4
2103780 ППР СТ.К-Т ЗА СМЕС.МЗД 20Х1/2
2103781 ППР СТЕННО КОЛЯНО-ТЯЛО 1Х2
2103786 ППР ТРОЙНИК Ф16
2103787 ППР ТАПА РЕДУКТ.ДЯСНА 1"-1/2
2103788 ППР ТАПА РЕДУКТ.ЛЯВА 1"-1/2
2103789 ППР ТАПА РАДИАТ.ДЯСНА 1"
2103790 ППР ТАПА РАДИАТ.ЛЯВА 1"
2103791 ППР ТАПА С РЕЗБА 1Х2
2103792 ППР ТАПА С РЕЗБА 3Х4
2103793 ППР ТАПА Ф 20
2103794 ППР ТАПА Ф 25
2103795 ППР ТАПА Ф 32
2103796 ППР ТЕРМ.ГЛАВА ЛУКСОР ТТ210
2103797 ППР ТЕРМОСТАТ КОНТАКТЕН
2103798 ППР ТР.МЗВ 20Х1Х2
2103799 ППР ТР.МЗВ 25Х1Х2
2103800 ППР ТР.МЗВ 25Х3Х4
2103801 ППР ТР.МЗВ 32Х1Х2
2103802 ППР ТРОЙНИК 50-32-50
2103803 ППР ТРОЙНИК ЖЕНСКИ-ТЯЛО 1Х2
2103804 ППР ТРОЙНИК МЗД 20Х1Х2
2103805 ППР ТРОЙНИК МЗД 20Х3Х4
2103806 ППР ТРОЙНИК МЗД 25Х1Х2
2103807 ППР ТРОЙНИК МЗД 25Х3Х4
2103808 ППР ТРОЙНИК МЗД 32Х1Х2
2103809 ППР ТРОЙНИК МЗД 32Х3Х4
2103810 ППР ТРОЙНИК МЗД 32Х1
2103811 ППР ТРОЙНИК МЪЖКИ-ТЯЛО 1Х2
2103812 ППР ТРОЙНИК ТРИСТРАНЕН-ТЯЛО
2103813 ППР ТРОЙНИК Ф 20
2103814 ППР ТРОЙНИК Ф 25
2103815 ППР ТРОЙНИК Ф 32
2103816 ППР ТРОЙНИК Ф 40
2103817 ППР ТРОЙНИК Ф 50
2103818 ППР ТРОЙНИК Ф 63
2103819 ППР ТРЪБА 16Х16
2103820 ППР ТРЪБА 16Х20
2103821 ППР ТРЪБА С АЛ.ВЛ.УНИПАЙП16Х2
2103822 ППР ТРЪБА С АЛ.ВЛ.Ф18Х2УНИПАЙП
2103823 ППР ТРЪБА С АЛ.ВЛ. Ф20
2103824 ППР ТРЪБА Ф 20Х16
2103825 ППР ТРЪБА Ф 20Х20
2103826 ППР ТРЪБА Ф 25Х16
2103827 ППР ТРЪБА Ф 25Х20
2103828 ППР ТРЪБА Ф 32Х16
2103829 ППР ТРЪБА Ф 32Х20
2103830 ППР ТРЪБА Ф 40Х16
2103831 ППР ТРЪБА Ф 40Х20
2103832 ППР ТРЪБА Ф 50Х16
2103833 ППР ТРЪБА Ф 50Х20
2103834 ППР ТРЪБА Ф 63Х16
2103835 ППР ТРЪБА Ф 63Х20
2103841 ППР ХОЛЕНДЪР ЗА ПОМПА К-Т
2103842 ППР ХОЛЕНДЪР Ф 20
2103843 ППР ХОЛЕНДЪР Ф 25
2103844 ППР ХОЛЕНДЪР Ф 32
2103845 ППР ХОЛЕНДЪР МЗД 20Х1/2
2103850 ППР ЪГЛОВА ВРЪЗКА СТ.16Х2
2103851 ППР СТ.НАК./Л/МЗД 20Х1Х2
2103852 ППР ТРИПЪТНО КОЛЯНО
2103853 ППР СКОБА ЕДИН.Ф63
2103854 ППР РАД.КОРАДО KL-22-600/1400
2103855 ППР РАД.КОРАДО KL 22-600/1600
2103856 ППР КРАН СПИР.Ф 50
2103857 ГОФРЕ Ф23
2103858 КОНЗОЛА ЗА РАДИАТОР К-Т 12Х179
2103859 UPS-РS 70А С АКУМУЛАТОР
2103860 ППР КРАН СЕКР. ХРОМ Ф20
2103861 ППР СТ.КОЛ. МZD 20Х1/2 ЗА ГИПС
2103862 ППР КРЪСТАЧ Ф20
2103863 ППР ИЗОЛАЦИЯ 19Х6 АЕРОФЛЕКС
2103864 ППР ИЗОЛАЦИЯ 22Х6 АЕРОФЛЕКС
2103865 ППР ИЗОЛАЦИЯ 28Х9 АЕРОФЛЕКС
2103866 ППР ВР.НПФ АЛТР КОЛ.М.20Х3/4
2103867 ППР ТРЪБА STABI 20Х20 СТЪКЛОВЛ
2103868 ППР ТРЪБА STABI 25Х20 СТЪКЛОВЛ
2103869 ППР НОЖИЦА Ф63
2103870 ППР ИЗОЛАЦИЯ 35Х9 АЕРОФЛЕКС
2103871 ППР ТРЪБА С АЛ.ВЛ.Ф16 SIEGER
2103872 ППР ПРЕХОД С ХОЛ.ГАЙКА Ф20Х3/4
2103873 ППР ИЗОЛАЦИЯ 22Х9 ISOPIPE
2103874 ППР КРАН СЕКР. ХРОМ Ф25
2103875 ППР ИЗОЛАЦИЯ 54/9 АЕРОФЛЕКС
2103876 ППР ИЗОЛАЦИЯ 64/9 АЕРОФЛЕКС
2103877 ППР ИЗОЛАЦИЯ 42Х9 ISOPIPE
2103878 ППР КОЛЕКТОР С В-НЛ 4ГН.1
2103879 ППР СТ.ПРЕХОД МЗД 20Х1/2
2103880 ППР КОЛЯНО Ф75
2103881 ППР ТРОЙНИК Ф75
2103882 ППР МУФА Ф75
2103883 ППР КРАН СФЕР.Ф75
2103884 ППР ПРАВА МЪЖКА-ТЯЛО 3Х4
2103885 ППР ИЗОЛАЦИЯ 28Х6 ISOPIPE
2103886 ППР ИЗОЛАЦИЯ 76Х9 ISOPIPE
2103887 ППР ТРЪБА STABI 32Х20 СТЪКЛОВЛ
2103888 ППР ТРЪБА STABI 40Х20 СТЪКЛОВЛ
2103889 ППР ТРЪБА STABI 50Х20 СТЪКЛОВЛ
2103890 ППР ТРЪБА STABI 63Х20 СТЪКЛОВЛ
2103891 ППР ТРЪБА STABI 20Х20 АЛ.ВЛ.
2103892 ППР ТРЪБА STABI 25X20 АЛ.ВЛ.
2103893 ППР ТРЪБА STABI 32Х20 АЛ.ВЛ.
2103894 ППР ТРЪБА STABI 40Х20 АЛ.ВЛ.
2103895 ППР КОМПЕНСАТОР Ф 40
2103896 ППР ТРЪБА Ф 90Х16
2103897 ППР КОЛЯНО Ф 90
2103898 ППР ТРОЙНИК Ф 90
2103899 ППР МУФА Ф90
2103900 ППР РЕДУКТИВ 90-63
2103901 ППР ДГ ПР. МЗВ 90Х3
2103902 UPS ЗА ЦИРК.ПОМПА BBPS-100E