Бетон от Тина 2 ООД

Бетон, съгласно БДС EN 206:2013 + A1:2016/NA:2017

Стандартът БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 описва основните критерии – спецификация, свойства, производство и съответствие на бетон.

При изграждане на конструкции от бетон много често се използват неподходящи класове, избрани само по якост на натиск, без да са отчетени други въздействия.

Якостта на бетона не гарантира неговата трайност!

За да е устойчив на атмосферни влияния и други химически агресии, от първостепенно значение e съставът му да отговаря на класа по въздействие спрямо неговото предназначение.

Класовете по въздействие от околната среда включват химични и физични въздействия, които не са отчетени като натоварване при проектиране на конструкция. В тях са определени и фиксирани граничните стойности за проектиране на състави от бетон с цел да се гарантира дълготрайността поне 50 години.

В обозначението на отделните класове по въздействие стои Х, със следващата буква се обозначава видът на агресия (C, D, S, F, A), а с цифрите се определя интензитетът от увреждащото действие.

Бетон Клас X0

Бетон Клас X0 е предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.

Бетон Клас XC

Карбонизацията е химична реакция, която протича в бетон, изложен на атмосферни влияния.

Бетон Клас XD

Корозия, предизвикана от хлориди, различни от морска вода

Бетон Клас XS

Корозия, предизвикана от морска вода

Бетон Клас XF

Корозия, предизвикана от размръзване и замръзване

Бетон Клас XA

Корозия, предизвикана от химическа агресия