Бетон Клас X0

Предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.

Бетон Клас X0 е предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.

Описание на околната среда: За бетон без армировка или за бетонирани метални части: всички въздействия с изключение на замразяване/размразяване, изтриваемост или химично агресивно действие.

Пример от строителната практика: Бетон във вътрешността на сградите с много ниска влажност на въздуха.

Внимание: Бетон X0 не е подходящ за външни условия!

Бетон Клас X0

Бетон Клас X0 е предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.

Бетон Клас XC

Карбонизацията е химична реакция, която протича в бетон, изложен на атмосферни влияния.

Бетон Клас XD

Корозия, предизвикана от хлориди, различни от морска вода

Бетон Клас XS

Корозия, предизвикана от морска вода

Бетон Клас XF

Корозия, предизвикана от размръзване и замръзване

Бетон Клас XA

Корозия, предизвикана от химическа агресия