Бетон Клас XD

Корозия, предизвикана от хлориди, различни от морска вода

Хлоридите са безцветни или оцветени соли, които могат да се срещнат в различни кристални форми. Те се съдържат предимно в размразяващи вещества, пречиствателни съоръжения, плувни басейни и др. Неблагоприятното влияние на хлориди при висока концентрация и достатъчно влага е голямо, тъй като те могат да доведат до корозия на армировката.

Бетонът защитава вградената стоманена армировка чрез собствената си високо алкална природа. Високите pH стойности в бетона (обикновено над 12,5) създават пасивен и некорозиращ защитен оксиден филм върху стоманата армировка. При наличие на хлорни йони обаче, например от размразяващи вещества или морската вода, те могат да проникнат във филма и да го разрушат. Като резултат от това се получава ръжда.

Това е експанзивен процес – ръждата се разширява до 4 пъти от първоначалния си обем, като предизвиква вътрешно напрежение и e възможно разрушаване на бетона над стоманената армировка.

БЕТОН КЛАС XD1

Околна среда: Умерена влажност.
Пример: Бетонни повърхности, изложени на намиращи се във въздуха хлориди.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XF1, XA1, XM1

БЕТОН КЛАС XD2

Околна среда: Под вода, рядко суха.
Пример: Плувни басейни. Бетон, подложен на действието на промишлени води, съдържащи хлориди.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XF1, XD1, XA1, XM1

БЕТОН КЛАС XD3

Околна среда: Циклично намокряне и изсушаване.
Пример: Части на мостове, изложени на въздействие на соли, съдържащи хлориди. Пътни настилки. Настилки за автомобилни паркинги.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XF1, XF2, XD1, XD2, XA1, XM1, XM2, XM3

Бетон Клас X0

Бетон Клас X0 е предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.

Бетон Клас XC

Карбонизацията е химична реакция, която протича в бетон, изложен на атмосферни влияния.

Бетон Клас XD

Корозия, предизвикана от хлориди, различни от морска вода

Бетон Клас XS

Корозия, предизвикана от морска вода

Бетон Клас XF

Корозия, предизвикана от размръзване и замръзване

Бетон Клас XA

Корозия, предизвикана от химическа агресия