Тина 2 ООД

30 год. опит в производството на готови бетонови смеси

Тина 2 ООД е специализирана в производството на различни видове бетони и разтвори

Фирмата е създадена през 1991 година, една от първите занимаваща се с търговия на железария и строителни материали.

Последващото и развитие прераства в откриването на бетонов център. Закупува се специализирана техника и оборудване.Произвежда и предлага на пазара висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водонепропусклив бетон, водоплътен бетон, мразоустойчив бетон, замазка, цименто-пясъчнен разтвор, варови разтвори, инертни материали, пясък, чакъл, филц, вар и др.Всички материали за производството са от доказани доставчици с необходимите сертификати.

Бетоновите смеси се приготвят в модерен бетонов възел. Това дава гаранция за точно спазване на рецептите, като количествата на материалите-цимент, пясък и т.н. са точно претеглени.

През 2006г е въведена и сертифицирана система за управление на качеството.

Лоялността към клиенти и доставчици осигурява стабилност на пазара. Фирмата продължава да се развива въпреки трудното икономическо положение на страната и устоява принципите си.