Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.089-1471-C01. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: ТИНА 2 ООД

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало:18.10.2021г.

Край: 18.01.2022г.