Бетон за подводно бетониране

При конвенционалното бетониране може да се контролира качеството на работата при полагане на готовата смес. Докато при изливане на бетон под вода тези предимства не са възможни. Поради тези причини трябва да се обърне внимание, както на състава на бетона и неговите свойства, така и на технологията за полагане.

Състав на бетон за подводно бетониране:

Зърнен състав, консистенция, съдържание на цимент, максимално водоциментно отношение и специални химически и минерални добавки са от особено значение при подводно бетониране.

Мерки за полагане на бетон под вода:

Важно е бетона да не се излива пряко във водата, а да се полага чрез тръба или маркуч на бетонпомпа, като са постоянно потопени в сместа. Бетонът има по-висока плътност от водата и я лесно измества. Така само незначителна част от него е в контакт с водата.

Приложение

  • Изливни пилоти
  • Основи на мостове и сгради
  • Пристанищни съоръжения и др.

Пръскан бетон

Пръсканият бетон (торкрет бетон) до голяма степен прилича по състав на обикновения бетон, но има специфики при неговото производство и полагане.
Разбери повече

Бетон за подводно бетониране

Зърнен състав, консистенция, съдържание на цимент, максимално водоциментно отношение и специални химически и минерални добавки са от особено значение при подводно бетониране.
Разбери повече

Дренажен бетон

Дренажният бетон съдържа пори, които са с голям обем и лесно отвеждат водата в почвения слой. Якостта му на натиск може да бъде около 25 – 30 МPа. Той е лесен за поддръжка, поради неговото минимално свиване и разширение.
Разбери повече

Бетон с ускорено набиране

С цел да се намали времето за изграждане на строителните конструкции е необходимо използване на бетон с бързо набиране якост на натиск. За декофриране е нужно якостта на натиск да бъде по-голяма от 80 – 90 % от проектната.
Разбери повече

Високоякостен бетон

В строителството отдавна съществува тенденция за разработване на бетони с все по-висока якост на натиск.
Разбери повече

Водоплътен бетон

Съставът на водоплътния бетон се характеризира с високата си устойчивост на водопроникване.
Разбери повече