Бетон с ускорено набиране

С цел да се намали времето за изграждане на строителните конструкции е необходимо използване на бетон с бързо набиране якост на натиск. За декофриране е нужно якостта на натиск да бъде по-голяма от 80 – 90 % от проектната. Това налага използването на специално разработени по състав и свойства бетони, които осигуряват високи якости в ранна възраст. В световната практика все по-често се използват тези специални бетони, които позволяват бързо, ефективно и икономично строителство.

Ползите от бетона с ускорена якост на натиск са следните:

  • Намалява се времето при изграждане на конструкциите
  • Намаляват се разходите за строителна техника, кофраж и др.
  • Оптимизират се разходите за персонал
  • Увеличава се трайността на конструкцията
  • Отговаря на изисквания на БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017

Приложения

  • Хоризонтални бетонови елементи с кофраж (плочи)
  • Вертикални бетонови елементи (шайби, колони, стени)
  • Външни и вътрешни настилки

Пръскан бетон

Пръсканият бетон (торкрет бетон) до голяма степен прилича по състав на обикновения бетон, но има специфики при неговото производство и полагане.
Разбери повече

Бетон за подводно бетониране

Зърнен състав, консистенция, съдържание на цимент, максимално водоциментно отношение и специални химически и минерални добавки са от особено значение при подводно бетониране.
Разбери повече

Дренажен бетон

Дренажният бетон съдържа пори, които са с голям обем и лесно отвеждат водата в почвения слой. Якостта му на натиск може да бъде около 25 – 30 МPа. Той е лесен за поддръжка, поради неговото минимално свиване и разширение.
Разбери повече

Бетон с ускорено набиране

С цел да се намали времето за изграждане на строителните конструкции е необходимо използване на бетон с бързо набиране якост на натиск. За декофриране е нужно якостта на натиск да бъде по-голяма от 80 – 90 % от проектната.
Разбери повече

Високоякостен бетон

В строителството отдавна съществува тенденция за разработване на бетони с все по-висока якост на натиск.
Разбери повече

Водоплътен бетон

Съставът на водоплътния бетон се характеризира с високата си устойчивост на водопроникване.
Разбери повече