Високоякостен бетон

В строителството отдавна съществува тенденция за разработване на бетони с все по-висока якост на натиск. От една страна, якостта на натиск е основната величина за бетонните конструкции, от друга страна, с висока якост се подобряват редица други негови свойства като: трайност, мразоустойчивост, химически и механични натоварвания и др.

Бетони с клас на якост на натиск до C50/60, са тъй наречените стандартни бетони. Якости с клас на натиск от C55/67 до C100/115 се класифицират като високоякостни. Над тези якости на натиск бетоните са със свръх висока якост и съкратено се записват като UHPC.

Конструкции с висока якост позволяват нови архитектурни и творчески решения в жилищни, търговски и инфраструктурни проекти като небостъргачи, мостове, тунели, нефтени платформи и др.

Приложения

  • Небостъргачи – шайби, колони, плочи
  • Мостове, тунели – стоманобетонови напрегнати елементи с голямо подпорно разстояние
  • Резервоари за химически вещества

Пръскан бетон

Пръсканият бетон (торкрет бетон) до голяма степен прилича по състав на обикновения бетон, но има специфики при неговото производство и полагане.
Разбери повече

Бетон за подводно бетониране

Зърнен състав, консистенция, съдържание на цимент, максимално водоциментно отношение и специални химически и минерални добавки са от особено значение при подводно бетониране.
Разбери повече

Дренажен бетон

Дренажният бетон съдържа пори, които са с голям обем и лесно отвеждат водата в почвения слой. Якостта му на натиск може да бъде около 25 – 30 МPа. Той е лесен за поддръжка, поради неговото минимално свиване и разширение.
Разбери повече

Бетон с ускорено набиране

С цел да се намали времето за изграждане на строителните конструкции е необходимо използване на бетон с бързо набиране якост на натиск. За декофриране е нужно якостта на натиск да бъде по-голяма от 80 – 90 % от проектната.
Разбери повече

Високоякостен бетон

В строителството отдавна съществува тенденция за разработване на бетони с все по-висока якост на натиск.
Разбери повече

Водоплътен бетон

Съставът на водоплътния бетон се характеризира с високата си устойчивост на водопроникване.
Разбери повече