Пръскан бетон

Пръсканият бетон (торкрет бетон) до голяма степен прилича по състав на обикновения бетон, но има специфики при неговото производство и полагане. Размерът на едрия добавъчен материал е Dmax 8 mm. Максималното водоциментно отношение е 0,50, а съдържанието на цимент е между 360 и 420 kg/m³. Производството му се осъществява в два процеса: мокър и сух.

При мокрия процес сместа се приготвя в готов вид, като се изпомпва от бутална или винтова помпа. В края на маркуча има дюза, при която се добавя сгъстен въздух под налягане и химическа добавка, която е ускорител, с цел при пръскане сместа да набере по-бързо якост.

При процеса на сухо пръскане циментът и агрегатите се смесват без да се влага вода. Транспортират се в поток от сгъстен въздух през маркуч към смесителна дюза. В участъка на дюзата сместа се смесва с вода и химическа добавка, като се нанася в непрекъсната струя.

Приложение

  • Изграждане на тунели
  • Укрепване на изкопи
  • Възстановяване на исторически сгради
  • Укрепване на скали
  • Защитни покрития и др.

Пръскан бетон

Пръсканият бетон (торкрет бетон) до голяма степен прилича по състав на обикновения бетон, но има специфики при неговото производство и полагане.
Разбери повече

Бетон за подводно бетониране

Зърнен състав, консистенция, съдържание на цимент, максимално водоциментно отношение и специални химически и минерални добавки са от особено значение при подводно бетониране.
Разбери повече

Дренажен бетон

Дренажният бетон съдържа пори, които са с голям обем и лесно отвеждат водата в почвения слой. Якостта му на натиск може да бъде около 25 – 30 МPа. Той е лесен за поддръжка, поради неговото минимално свиване и разширение.
Разбери повече

Бетон с ускорено набиране

С цел да се намали времето за изграждане на строителните конструкции е необходимо използване на бетон с бързо набиране якост на натиск. За декофриране е нужно якостта на натиск да бъде по-голяма от 80 – 90 % от проектната.
Разбери повече

Високоякостен бетон

В строителството отдавна съществува тенденция за разработване на бетони с все по-висока якост на натиск.
Разбери повече

Водоплътен бетон

Съставът на водоплътния бетон се характеризира с високата си устойчивост на водопроникване.
Разбери повече